Als dat ene zinnetje uit een boek met je resoneert

Sandra Rogiers Positivo Ofnie

Ik las in een boek een mooi zinnetje:

Van ieder naar vermogen, voor ieder naar behoefte.

Wat verder bleek dat een quote te zijn van Karl Marx, wat daar natuurlijk een heel ander licht op werpt, en een heel ander gevoel bezorgt. Iets met socialisme en communisme.

Dat liet ik los en keerde terug naar dat eerdere stukje tekst, want dat had enorm geresoneerd met mij, en waarom lees je anders als het niet is om iets bij te leren, tot bepaalde inzichten te komen, iets naar boven te halen?

Ik interpreteerde het namelijk zo:
Of het nu iets materieel is, of liefde, of iets doen, of energie, soms wil je meer geven dan je aankan, en dan ga je over je grenzen.
En soms zou je meer willen geven dan wat de ander wil of nodig heeft, en dan ga je over zijn of haar grenzen.

Telkens ik iets lees, hoor, zie wat iets teweeg brengt in mijn gevoel, dan weet ik dat dat iets is waarmee ik aan de slag mag gaan.

Dus dat zinnetje zal nog wel enkele keren herhaald worden bij mezelf, tot het erin zit.
Van ieder naar vermogen, voor ieder naar behoefte.
Maar dan zoals in míjn interpretatie ervan.