Samen sterk, in films toch

Sandra Rogiers Positivo Ofnie

Wat als Voldemort erin geslaagd was àlle zuivere tovenaars op te zetten tegen de modderbloedjes?

Wat als Sauron gezegd had: ’t is àllemaal de schuld van de elfen!

Wat als Katniss niet geluisterd had naar Finnick toen hij zei: vergeet niet wie de échte vijand is.

Hoe zouden die films dan afgelopen zijn?

Maar zo ging het niet. In films lijken ze te weten dat je samen sterkst staat.

Maar wij leven niet in een film.

Maar dan toch in een schouwtoneel, als we Shakespeare mogen geloven. Die zou gezegd hebben:
All the world’s a stage, and all the men and women merely players.

Maar wie is dan de regisseur van het spel dat we spelen? En wie is dan de souffleur voor als wij, de spelers, het even niet meer weten?