Toon me je boekenkast en ik zeg je wie je bent

Sandra Rogiers Positivo Ofnie

Waar heb ik dat zinnetje ook alweer ooit gehoord of gelezen?

Ik weet het niet meer, maar het lijkt me wel waar.

Moest ik aan denken nadat ik het gisteren over lezen had.

(Eigenlijk zou het moeten zijn: toon me je boekenkast en je bib-uitleningen. 😄)

Het voelt dan ook redelijk intiem, het over de boeken hebben die ik lees. Nu ja, je weet intussen toch al hoe ik in elkaar zit en waar ik mee bezig ben en hoe ik waarover denk, dus…

Van alle boeken die ik het voorbije half jaar gelezen heb, zijn dit dé twee die ik graag nog eens opnieuw wil lezen in de vakantie.

Je kunt waarschijnlijk geen twee meer verschillende schrijvers of boeken hebben, maar toch hebben ze iets gemeen: ze schrijven elk op hun manier over wat gaande was/is.

In De Psychologie Van Totalitarisme schrijft professor in de klinische psychologie Mattias Desmet in heel verstaanbare taal over massavorming, totalitarisme en nog enkele andere interessante onderwerpen. Nuchter en rationeel, met feiten en verwijzingen naar onderzoeken.

(En wat leuk was: door al naar verschillende interviews met hem geluisterd te hebben ken ik zijn stemgeluid en intonatie al een beetje en was het alsof hij voorlas in mijn hoofd. 😁)

In De Ongehoorzaamheid Van De Liefde schrijft Christina von Dreien wat volgens haar op Aarde gebeurd is/aan het gebeuren is/zal gebeuren, op een… volgens sommigen wat zweverige manier, vergezocht misschien zelfs, maar toch: als je daar doorheen kunt lezen en haar boodschap doorhebt: mooi, hoopvol boek.

En jij?

Welke boeken, schrijvers en over welke onderwerpen lees jij graag?